Grāmata: Stīvens Hokings “Īsas atbildes uz lielajiem jautājumiem”

Jāsaka, ka grāmata ir labi uzrakstīta, valoda ir vienkārša un viegli plūstoša, it īpaši ņemot vērā kosmoloģijas sarežģītību. Man patīk, kā sarežģītas lietas šajā grāmatā ir izskaidrotas ar vienkāršiem terminiem un analoģijām. Bet… Visu cieņu Hokinga kungam, bet man ir ļoti grūti pieņemt šo (teorētisko) zinātnes daļu. Jau augstskolas gados es nevarēju pilnībā izprast un akceptēt tās teorijas, kas principā balstās tikai uz pieņēmumiem, kas būtībā jau sen izveidotas READ MORE

Book: “The Brief Answers to the Big Questions” by Stephen Hawking

I must say that the book is well written, the language is easy and quite simple, taking into account the complexity of the cosmology. I like the way how complex things are explained with easy terms and analogies. But, I also must say, that it’s all to say about the book. With all due respect to Mr. Hawking, but I don’t buy this (theoretical) part of science. Already during READ MORE